副食品
戒夜奶
拼圖
教養
產後瘦身
積木
親子共讀
親子餐廳
貼紙書
追奶

香港言聽中心網上書展必買Boardgame【情緒主人翁 】

今日認識到一款好有意思既Boardgame

今日認識到一款好有意思既Boardgame 係由香港言聽中心遊戲治療師設計嘅情緒認識管理桌上遊戲-情緒主人翁   小朋友一日一日成長 慢慢開始建立自己既性格 當遇到問題 未識得解決 就會好容易鬧情緒發脾氣  到左返學階段 同老師同學相處都會遇上唔同既情節 如果小朋友未識得好好處理EQ(情緒智商) 好容易會同同學發生衝突   哩款boardgame就可以俾小朋友 透過模擬情境同埋挑戰任務 好好地認識唔同既情緒 培養同理心 增加挑戰嘅勇氣 同埋學習自己諗辦法解決難題   桌遊包括棋盤 棋 骰 代幣小袋子 4款代幣  情境卡 開始前 小朋友可以選擇一種代表自己顏色嘅棋子放於起點站 同時獲發一個代幣小袋子   家長可按小朋友程度 將基礎版或進階版嘅家庭/學校/社區情景卡 挑戰卡及貼心行動卡分別洗勻 跟住放喺棋盤中間相對圖案嘅位置 基礎版情景卡適合K2-P2學生 (約4-8歲) 當中以學校爲例 例如今日開學日 要到新學校 你會覺得點樣呀?等小朋友自行作答 既可以俾小朋友舒發情緒 亦都可以訓練說話技巧  又例如同學整爛左你既勞作  你好嬲 你會點樣做? 可能當中嘅問題小朋友都喺學校曾經經歷過 但係未識得好好處理 家長可以同小朋友傾談如何解決問題同時培養同理心 如果小朋友諗唔到點答 另有感受詞提示卡引導小朋友作答   相信二寶家長一定會遇過兩位小朋友爭執既時候 家庭情景卡問到例如小朋友正睇緊超人卡通片 但妹妹喺旁邊又話要睇公主卡通片 攪到你好嬲 你會點做? 包包同細佬b就經常遇到哩個問題啦 咁啱俾包包抽中哩張卡 (佢就答同細佬猜包剪揼 睇下邊個睇先) 家長可以先稱讚有進步 唔似以前咁打交爭遙控器 再引導佢下次可以先玩其他玩具 讓俾細佬睇電視先    仲有既家庭情景卡就例如遇到家中寵物小狗去世你好傷心 你會點做 ? 可能家中曾經遇過哩啲事情小朋友會喊出黎 哩個都係好好俾小朋友舒緩情緒既方法 唔好以為大人先會有情緒問題 其實小朋友都好需要關注情緒問題 成長路上多陪伴及灌輸正能量 對日後成長都非常重要   至於社區情境卡 就有機會請小朋友表達情感 (害怕嘅表情/如飛機餐遇到喜歡的甜品是布甸) 哩類扮演表情遊戲 最適合鐘意扮鬼扮馬既小朋友 增加桌遊趣味性 至於進階版情景卡專為P3以上學生 (約8歲以上)而設  家長可按難度選擇 (*每次只要小朋友完成情境卡 就可以獲得主意王代幣一枚 放入代幣小袋儲起)   遊戲玩法同一般桌遊玩法相同 玩家輪流擲骰按點數前進 當棋行到貼心行動 就可抽一張貼心行動卡 貼心行動係例如畫出其中一個組員嘅外貌並將圖畫送俾對方 如果行到挑戰站就要拎一張挑戰任務卡 例如唱一首歌又或者單腳企15秒 細佬b就抽中左一張為其他玩家按摩既任務卡 包包超享受 任務完成/挑戰成功就可以獲得挑戰王和或者貼心王代幣一枚   另外玩家會到達打氣區/冷靜角等 都有相對既讚賞/懲罰 完成一圈到加油站後就可以自選代幣一枚作獎勵 為自己完成一圈而打打氣 從遊戲中建立小朋友嘅正能量   遊戲玩法分兩種: 可分時限 (建議最少20分鐘) 又或者自行決定結束圈數 (建議最少三圈  玩家最快完成預定圈數遊戲便可終止) 遊戲結束後可結算獲得代幣總數 例如獲得最多貼心王代幣玩家 便可成為「貼心王」   其實小朋友除咗學唔同既知識同課外活動 學習管理情緒智商都好重要 情緒智商高既可以改善親子關係 透過玩遊戲又可以更了解小朋友既發展 同時教導解決問題嘅方法   包包同細佬b既玩後感係簡單易玩好玩 而且感覺好舒服 對家長黎講都覺得好治癒 因為透過玩boardgame可以睇到小朋友嘅內心世界同埋成長發展 所以特別向大家推介哩款由ENT出版既情緒主人翁    啱曬大人小朋友留喺屋企時既靜態親子娛樂   如果大家有興趣 可以到香港言聽中心 ENT Laser Hearing & Speech Therapy Centre《網上書展》訂購 2021暑期優惠﹕21/6 - 31/7/2021 2021暑期優惠-教材訂購表格下載:http://www.entlaser.hk/orderform/2021_Summer_Orderfrom.pdf 教材詳細內容及示範短片:http://www.ear.com.hk/zh-TW/professional-enhancement/publications 最新優惠可留意ENT Facebook專頁  ★ 米高媽媽手作教室 ★ 【變變變 ♥ 讓廢物變成獎項】 【傳統燈籠 ★ DIY】 【德國AVENIR KIDS送禮 ★ 創意藝術教材禮品包 】 【Gifthing送禮 ★ 寶寶手足印禮盒set 】   Like一Like 包包陪細佬b看世界 facebook專頁   可了解更多包包同細佬B既二寶攪笑日常及親子分享